Vassili Zaitsev

by Krasnaya Armiya
9.0
9.3   Informative
8.6   Entertaining
2 Min